ONAFHANKELIJK

ONS KANTOOR IS VOLLEDIG ONAFHANKELIJK

We doen zaken met alle gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Wij onderzoeken welke financiële instelling voor u het aantrekkelijkste aanbod heeft met het product dat het beste bij u past.

FLEXIBEL

SNEL SCHAKELEN

Onze contacten met accountantskantoren, juristen, notarissen en makelaars zorgen ervoor dat wij snel kunnen schakelen als u van hun diensten gebruik wenst te maken.

FITALE ADVIES

SAMENWERKING MET FITALE ADVIES

Wij hebben een samenwerking met Fitale Advies. Dit bedrijf maakt de zo belangrijke koppeling tussen alle partners die op het gebied van Personeel & Arbeid aan uw onderneming verbonden zijn. Hierdoor krijgt u inzicht in en grip op de (financiële) Kansen & Risico’s van uw grootste bedrijfskapitaal, de MENS!
Fitale Advies maakt middels een zeer uitgebreide inventarisatie en interviews met zowel medewerkers als directie, de “0” meting (Fitale Adviesscan).Hieruit komt een heldere samenvatting met een duidelijk plan van aanpak. Met behulp van dit plan kan stap voor stap met de gewenste zaken aan de slag worden gegaan. Dit hoeft men uiteraard niet zelf te doen. Men kan, indien gewenst, hierbij gebruik maken van de specialisten binnen het brede netwerk van Fitale Advies.

HR EFFICIENCY PARTNER

SAMENWERKING MET HR EFFIENCY PARTNER

Ook met HR Efficiency Partner hebben we een nauwe samenwerking op het gebied van personeelsbeleid en advisering met betrekking tot human resource trajecten. Door de jarenlange ervaring op dat gebied kunnen moeilijke vraagstukken worden opgelost en kan er een totaal advies worden gegeven voor uw bedrijf.

EUROLEKTRO

SAMENWERKING MET EUROLEKTRO

In de meeste brandverzekeringspolissen voor bedrijven is de NEN1010 en NEN3140 opgenomen. Wanneer een elektrische installatie niet voldoet een de eisen van NEN 1010 en keuringsrapporten conform NEN3140 ontbreken dan kan dit vergaande gevolgen hebben en kan de verzekeraar wiegeren om de schade te betalen.

Daarom adviseren wij u om  €UROLEKTRO uw installaties te laten controleren en keuren. Aan de hand van een uitgebreid rapport kunt u nalezen of de installaties voldoen of waar aanpassingen nodig zijn.

good-looking-guy“U bepaalt welke kant u op wilt. Uw eisen en wensen zijn voor ons de input voor een samenhangend advies.

JAN VAN DER VELDEN   •   DIRECTEUR

MEER INFORMATIE? BEL, MAIL OF VUL HET CONTACTFORMULIER IN

CONTACTGEGEVENS

Bilderdijklaan 15
5611 NG Eindhoven
Telefoon: 040 21 11 789
Email: info@leve.nl
Web: www.leve.nl