Dienstverleningsovereenkomst – Assurantiebemiddeling

Informatie over onze dienstverlening

Wij stellen ons graag aan u voor en informeren u over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Bedrijfsgegevens

Leve B.V.
Kamer van Koophandel nummer 17093106
AFM vergunning nummer 12007812

 

Postbus 8771
5605 LT Eindhoven

 

Bezoekadres:
Bilderdijklaan 15
5611 NG Eindhoven

 

Telefoon: 040-2111739
Email: Info@leve.nl
Website: www.leve.nl

Wettelijke verplichting

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons een vergunning verleend voor de advisering en bemiddeling in schade –en inkomensverzekeringen.

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meerdere verzekeraars onder te brengen. Wij zijn volledig vrij in onze advisering en bemiddeling.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te adviseren gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent vele aanbieders van financiële producten en diensten. Wij maken een selectie van de verzekeraars waar wij zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de premie, de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe verzekeraar zicht opstelt als een beroep op uitkering wordt gedaan. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de verzekeraars waar wij zaken mee doen. Daarnaast kunt u op onze website www.leve.nl zien met welke financiële dienstverleners wij werken.

Wijze van beloning

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering is gesloten een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.
Dit wordt in de vorm van provisie door de verzekeraar aan Leve BV betaald. De provisie is per productgroep (wonen, verkeer, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ziektekosten) verschillend en varieert tussen de 0 en 25%. De hoogte afhankelijk van de complexiteit, administratieve last en schadebegeleiding.
Indien er (extra) diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtsreeks kosten in rekening worden gebracht, dan zullen wij dit altijd vooraf met u overeen komen.

Wat verwachten wij van u?

Om ons werk goed te kunnen doen, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van de via onze bemiddeling afgesloten verzekeringen van belang zijn.

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tev4rden bent, vragen wij u dit direct aan ons te melden. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel als mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht reageren dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248.

 

Ons aansluitnummer is: 300.004704,
Website: www.kifid.nl, email: info@kifid.nl

Beëindiging van de relatie

U hebt recht de relatie met ons te beëindigen met in acht neming van een opzegtermijn van twee maanden. Ook wij zijn vrij de relatie met u te beëindigen.
U kunt in beide gevallen de verzekeraar(s) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze.

Overige vragen

Mochten er na het lezen van dit dienstverleningsdocument onbeantwoorde vragen over blijven, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zullen u graag met de beantwoording van dienst zijn.