Protocol betalingsachterstanden

Het kan gebeuren dat u niet genoeg geld op uw rekening heeft staan, het lukt ons dan niet om de premie te incasseren. U ontvangt dan een brief van ons met het verzoek om de premie zelf aan ons over te maken. Het kan ook gebeuren dat u een keer vergeet om de premie over te maken. Indien wij uw premie na 30 dagen (na de premievervaldatum) nog niet ontvangen hebben, is er sprake van een betalingsachterstand. U ontvangt dan van ons een betalingsherinnering. Een tweede betalingsherinnering ontvangt u na 40 dagen. Het kan gebeuren dat u uw premie (tijdelijk) niet kunt betalen. Veel mensen hebben hier wel eens mee te maken gehad. Indien u uw premie niet kunt betalen adviseren we u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing. Hoe sneller u contact met ons op neemt, hoe groter de kans is dat het samen kunnen oplossen.

Hieronder leest u welke keuzes er zijn. Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

 • U kunt de openstaande premie direct betalen. Het openstaande bedrag kan overgemaakt worden naar ons rekeningnummer, deze staat op de factuur of betalingsherinnering. Vermeld daarbij uw polisnummer, uw naam en het factuurnummer. Het polisnummer en factuurnummer vindt u op de factuur of betalingsherinnering.
 • Als uw rekeningnummer gewijzigd is, kan dit de reden zijn dat de automatische incasso niet gelukt is. Wij verzoeken u om uw nieuwe rekeningnummer aan ons door te geven.
 • Betalen via automatische incasso? Met een automatische incasso verkleint u het risico dat u een premiebetaling mist. Bovendien zijn de poliskosten lager dan bij een acceptgiro. Bij een automatische incasso of factuur per mail, betaalt u € 0,60 per incassotermijn, bij een factuur per post is dit € 2,50. Deze bedragen zijn exclusief de assurantiebelasting, die 21% bedraagt.
 • Om dit te regelen kunt u contact opnemen met ons. Hiervoor kunt u bellen naar 040 – 2111789 of een email sturen naar info@leve.nl. Onze adviseurs helpen u dan om dit te regelen.

Komt het even niet uit om de premie te betalen?

 • Wanneer u niet reageert op onze betalingsherinneringen kan dit vervelende gevolgen hebben. Daarom is het advies om meteen contact met ons op te nemen. Onze adviseurs kunnen u precies vertellen wat de gevolgen zijn en helpen om de gevolgen te voorkomen. Dit kan er gebeuren:
  • Indien u een schade heeft, wordt dit niet meer vergoed. Uw verzekering kan worden stopgezet.
  • U wordt gemeld als een wanbetaler bij Stichting CIS (Stichting Centraal Informatie Systeem). Deze databank heeft als doel een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid voor verzekeraars. Meer informatie kunt u vinden op www.stichtingcis.nl
  • Een verzekering afsluiten in de toekomst wordt lastiger.
  • Er kunnen gevolgen zijn voor de vrijstelling van uitkeringen van levensverzekeringen. Deze kunnen (mogelijk) gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting.
  • Indien het om een levensverzekering gaat krijgt u geen of een lagere uitkering bij overlijden.
 • Als u niet reageert op onze betalingsherinneringen dan neemt de verzekeraar / een incassobureau de incasso van ons over. Het incassobureau brengt extra kosten in rekening. Deze kosten zijn voor u en komen boven op de schuld.