Home > Uw onderneming > Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Als ondernemer bouwt u vermogen op en dat beschermen wij graag samen met u. U hebt met vele vormen van aansprakelijkheid te maken zoals bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. De kans dat u met een claim te maken krijgt op een van deze gebieden is toegenomen in een steeds complexere samenleving. Om uw vermogen te beschermen maken we samen met u de afweging welke verzekeringsoplossing het beste past voor uw onderneming.

Leve beschermt uw vermogen

Bedrijfsaansprakelijkheid
Een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u en uw medewerkers aanrichten tijdens het werk. Want als u of uw medewerker tijdens het werk schade veroorzaakt aan mensen, onroerende goederen of andermans spullen, dan is uw bedrijf mogelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Dit geldt voor materiële schade, letselschade en zelfs gevolgschade.

Beroepsaansprakelijkheid
Als ondernemer loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld voor een beroepsfout. Zoals een verkeerd advies of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u hiertegen. Ook is het vaak dat uw opdrachtgever of branchevereniging eist dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Heeft u die niet, dan kunt u opdrachten mislopen.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder neemt u beslissingen voor uw organisatie. Soms pakt zo’n beslissing verkeerd uit. En stelt iemand u aansprakelijk voor schade. Zorg daarom dat u niet aansprakelijk bent met uw privévermogen. Verzeker u met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor uw aansprakelijkheid als bestuurslid.

Milieuaansprakelijkheid
Werkt u met gevaarlijke stoffen en komen deze in “het milieu” terecht dan eist de Wet Milieubeheer dat u het moet opruimen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandstoffen, bepaalde kunststoffen, asbestdeeltjes en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Het opruimen/saneren van het milieu kost heel veel geld en tijd. Een milieuaansprakelijkheidsverzekering kan hier een prima financiële oplossing voor zijn.

Verkeersschadeverzekering (Wegas)
Als een werknemer tijdens het werk een verkeersongeval krijgt, bent u als werkgever meestal verplicht om alle schade te vergoeden. Van de ziekenhuis- en revalidatiekosten tot de aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit geldt ook in het openbaar vervoer, op de fiets of te voet. De Aansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico niet. Daarom is er de Verkeersschadeverzekering voor medewerkers.

Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid ontstaat als een klant schade heeft door een product dat kapot gaat. Het gaat dus niet om het product zelf, maar om schade als gevolg van het kapotte product.