Home > Uw medewerkers > Ziekmelden

Een zieke werknemer: welke stappen?

Wat zijn de belangrijkste stappen bij de eerste twee ziektejaren? Als werkgever krijgt u te maken met ziekte van werknemers. We helpen u bij het nemen van de juiste stappen bij langdurig verzuim. Wat is de taak van de werknemer, uw rol als werkgever en van ons.

Binnen 48 uur

Werkgever: Ziekmelding doorgeven

Werknemer geeft de ziekmelding aan u door. U geeft vervolgens de ziekmelding door aan uw verzekeraar.
Houd meteen vanaf de ziekmelding contact met uw werknemer en zorg voor een goede dossiervorming. Geef wijzigingen direct door.

Na eigenrisicoperiode

Werkgever: Opgave werknemerssalaris

Na de eigenrisicoperiode krijgt u een uitnodiging om een opgave te doen van het salaris van de werknemer.

Week 6

Arbodienst: Opstellen probleemanalyse

Week 6

Actiebericht verzekeraar

U ontvangt een uitnodiging om de meldingsinformatie te controleren en te bevestigen

Elke 6 weken

Evaluatie

Bespreken voortgang en bijstellen Plan van Aanpak.

Week 8

Werkgever en werknemer: Opstellen Plan van Aanpak

Let op: geen medische gegevens vaststellen.

Week 42

Werkgever: Ziekmelding doorgeven aan UWV

Week 42

Actiebericht verzekeraar

U ontvangt een uitnodiging om de meldingsinformatie te controleren en te bevestigen

Week 52

Werkgever en werknemer: Eerstejaarsevaluatie Plan van Aanpak

Week 52

Actiebericht verzekeraar

U ontvangt een uitnodiging om de meldingsinformatie te controleren en te bevestigen

Week 88

Werknemer: Informatie WIA-aanvraag

Werknemer ontvangt een uitnodiging van het UWV om de WIA-uitkering aan te vragen.

Week 91

Werkgever en werknemer: Eindevaluatie Plan van Aanpak

Week 93 (uiterlijk)

Werkgever: Uiterlijke datum indienen WIA-aanvragen bij het UWV

Week 104

Besluit WIA uitkering door UWV

Een zieke werknemer

Waar moet u rekening mee houden?

Achtergrond

U bent als werkgever verplicht om het loon van uw zieke werknemers door te betalen, gedurende maximaal 2 jaar. Daarnaast bent u samen met uw werknemer verantwoordelijk om samen te werken aan een spoedige werkhervatting. Daarbij kunt u zich laten adviseren door een arbodienst. Zo zorgt u er samen (u, uw werknemer en uw arbodienst) voor dat u tijdig de juiste re-integratiestappen zet op basis van de Wet verbetering Poortwachter.

Icoontjes-Ziekmelden-09

Werkgever | U

 • Zorg dat u een duidelijk verzuimbeleid heeft waarin alle regels omtrent ziekte staan.
 • Heeft u twijfels over de ziekte van uw werknemer, schakel dan de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts kan mede met uw informatie tot een afgewogen advies over werkhervatting komen.
 • Houd meteen vanaf de ziekmelding contact met uw werknemer. U blijft betrokken en stuurt eens een kaart of brengt een bos bloemen. Geef wijzigingen direct door bij uw verzekeraar.
 • Zorg dat u alle momenten van de Wet Verbetering Poortwachter bewaakt en vastlegt in het verzuimdossier. Wanneer u dit niet op orde heeft, kunnen er sancties vanuit het UWV volgen. Deze stappen vindt u terug in het Plan van Aanpak.
Icoontjes-Ziekmelden-12

Leve B.V.

 • Wij berekenen de ziekengelduitkering en maken dit aan u over.
 • Wij stellen aanvullende vragen over de re-integratie-activiteiten als de werknemer langer ziek blijft.
 • Onze medewerkers staan u bij als u vragen heeft over de inhoudelijke invulling van het stappenplan.
Icoontjes-Ziekmelden-10

Werknemer

 • De werknemer is niet verplicht om in detail te treden over zijn ziekte, maar moet u informeren over de verwachte ziekteduur.
 • De werknemer moet meewerken aan de reintegratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Hij is verplicht om bij een oproep naar de bedrijfsarts te gaan.
  • Hij moet gehoor geven aan de oproep om naar kantoor te komen voor een re-integratiegesprek.
 • De werknemer hoeft niet verplicht continu thuis te blijven. Hij mag natuurlijk boodschappen doen of een stuk wandelen.
 • Een werknemer mag niet zomaar met vakantie gaan. Bij een verlofaanvraag van de werknemer kan de bedrijfsarts advies geven en mede bepalen of een vakantie kan en mag. Vervolgens geeft u de verlofperiode door via uw verzekeraar.
Icoontjes-Ziekmelden-11

Arbodienst | Bedrijfsarts

 • U bent verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen bij de re-integratie.
 • De arbodienst ondersteunt u bij ziekteverzuim en adviseert over de stappen die gezet moeten worden voor werkhervatting.
 • De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen noodzakelijke gegevens van de werknemer aan u doorgeven, voor bijvoorbeeld de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding of re-integratie.

Hulp nodig?

Heeft u ondersteuning nodig in het proces? Schakel dan de hulp in van een specialist.

 • Zet een arbeidsdeskundige in die naar de reintegratiemogelijkheden kijkt voor uw zieke werknemer.
 • Vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV wanneer de re-integratie van uw werknemer vastloopt.
 • Vraag juridisch advies aan voor dossierbeoordeling of procedures.