Home > Uw onderneming > Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Als u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt, dan heeft dit een enorme impact. Financieel kunt u deze impact opvangen zodat u niet in de knel komt met uw maandelijkse financiële verplichtingen. Voor deze verzekering geldt dat we kiezen voor de brede benadering. De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeraars bieden namelijk gecombineerde diensten aan op het gebied van preventie of re-integratie. Samen met u stellen wij vast welk arbeidsongeschiktheidsdekking met gecombineerde diensten het best bij u past.

Leve neemt uw financiële zorgen weg

Arbeidsongeschiktheid
Als ondernemer kunt u niet ziek zijn: het werk blijft dan liggen. Leve regelt samen met u financiële zekerheid als er wat gebeurt waar u geen grip op heeft.