Home > Uw onderneming > Company Risk

Company Risk

Het spannende aan ondernemen is risico nemen. In een wereld waarin de verandering steeds sneller lijken te gaan maakt u als ondernemer de afweging om risico’s zelf te dragen of te verzekeren. Samen kijken wij naar uw belangrijkste uitdagingen: risico’s, strategie en uw medewerkers. Wij doen dit samen met grote én kleine organisaties en geven een passend advies op dat past bij uw manier van ondernemen. Met meer dan 100 jaar ervaring vinden de adviseurs van Leve altijd een passende oplossing voor u.

Leve beantwoordt uw vragen

Risico management
Met risicomanagement komt u niet voor verrassingen te staan. Het helpt u om risico’s in kaart te brengen, zodat u kunt bepalen welke u wilt voorkomen, beperken, nemen of verzekeren. Leve is hierin gespecialiseerd.

RI & I (Risico inventarisatie)
Ieder bedrijf is wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (R.I.&E.) te hebben. Er zijn maar weinig bedrijven die dit ook daadwerkelijk hebben. Het is echter noodzakelijk om inzicht te hebben in de risico’s die samenhangen met de bedrijfsprocessen. Elke schade ten gevolge van belastende arbeidsomstandigheden, fouten en ongelukken gaat naast mogelijke gezondheidsschade voor medewerkers ook ten koste van de winst of het imago van uw onderneming. Met een RI&E van RIE live laat u deze risico’s onderzoeken én komt er een actieplan voor het beheersen van deze risico’s. Zo lopen niet alleen uw werknemers op het werk minder risico, maar beperkt u ook uw ondernemersrisico.

Groei naar het buitenland
Wilt u als bedrijf blijven groeien? Dan is de Nederlandse markt al snel te klein. Groei betekent zaken doen met het buitenland: export, samenwerking, overname, buitenlandse vestigingen. Leve bespreekt met u welke risico’s u in Nederland loopt en op welke manier u die kunt afdekken. Dat kan ook in het buitenland met ondersteuning door onze partners daar.