48 miljoen euro van ministerie voor opleidingen MKB werknemers

48 miljoen euro, af te halen bij het ministerie, op = op! Ja, je leest het goed. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de komende jaren 48 miljoen euro beschikbaar voor MKB werkgevers om haar personeel verder op te leiden en te laten ontwikkelen. Dit is een behoorlijke zak geld. Hieronder lees je hoe één of meerdere van jouw relaties hier een graantje van kan meepikken.

 

Wie kan subsidie aanvragen?

Dé MKB werkgever! Makkelijk antwoord, maar wie vallen hier dan onder? Volgens deze regeling word je als MKB werkgever gezien als je maximaal 250 medewerkers (fte) in dienst hebt en minder dan 50 miljoen euro per jaar omzet.
Daarnaast geldt de regeling ook voor samenwerkingsverbanden van (minimaal twee) MKB-bedrijven. Maar ook voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector geldt de regeling!

 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Deze subsidieregeling is beschikbaar voor initiatieven op het gebied van leren en ontwikkelen. De maximale duur van het initiatief is voor de MKB werkgevers 12 maanden. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de maximale duur 24 maanden. Het initiatief kan ingezet worden in één van deze vier categorieën:

 

1. Opleidings- of ontwikkelplan
Een onderzoek binnen de onderneming waarbij in kaart wordt gebracht hoe veranderingen in de (arbeids-)markt invloed hebben op de onderneming. Zijn de kennis en vaardigheden van het personeel nog passend bij wat eigenlijk nodig is? Dit initiatief leidt tot een concreet opleidings- of ontwikkelingsplan voor de onderneming;

 

2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen
Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben de werknemers? Een loopbaan- of ontwikkeladvies is een middel om dit inzichtelijk te maken voor een werknemer. Wanneer dit inzichtelijk is kunnen zowel werknemer als werkgever hierop inzetten;

 

3. Leercultuurmethode
Er zijn al bestaande initiatieven om binnen een onderneming de leercultuur te stimuleren. Er is daarom ook geld beschikbaar gesteld om bestaande initiatieven verder te ontwikkelen of begeleiding te ontvangen om één van de initiatieven in te zetten. Deze initiatieven zijn gericht op het verder ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Denk bijvoorbeeld aan de onderneming aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten ervan;

 

4. Praktijkleerplaatsen
De werkgever kan een praktijkleerplaats bieden voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Wij kunnen je helpen om in contact te komen met de juiste specialisten! Heb je al een relatie in je hoofd die jou hierbij kan ondersteunen? Bel ons direct op 040 21 11 789 of stuur een mail naar info@leve.nl

Meer weten? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl