5 aandachtspunten bij een zieke medewerker

Heb je een zieke medewerker? Loket.nl formuleerde een korte whitepaper met daarin 5 aandachtspunten voor jou als werkgever.

 

  1. De ziekmelding: weet de medewerker waar de ziekmelding moet gebeuren? Is er een verzuimprotocol opgemaakt? Dit protocol helpt zowel werkgever als medewerker in stappen die genomen moeten worden bij de ziekmelding. Moeten er taken worden overgenomen? Wanneer wordt de arbodienst ingeseind? Wanneer moet er een melding gemaakt worden bij het UWV? En wat te doen bij langdurig ziek zijn?
  2. Welke regels zijn er voor de werkgever? Hoe zit het met looninhouding en -doorbetaling? Hoe moet je de werknemer begeleiden?
  3. Welke regels zijn er voor de medewerker? Hoe meld deze zich ziek en hoe blijft hij informeren? Bouwt de medewerker vakantiedagen op als deze ziek is? En mag de medewerker op vakantie als die ziek is?
  4. Landurig ziek en weer aan het werk? Dan moet je kijken naar een re-integratie traject. Kan dat binnen je bedrijf of misschien juist erbuiten?
  5. Contact houden een verplichting of oprechte belangstelling?

 

Deze punten worden uitvoerig besproken in de white paper. Lees het eens door, want vanaf het moment dat een medewerker ziek wordt, komt er van alles op je af als werkgever. Naast het feit dat bezorgd bent om je medewerker, kan het jou als werkgever ook veel geld kosten (loondoorbetaling, de bedrijfsarts, verzuimbegeleiding). En is de medewerker langdurig ziek? Dan belast je andere medewerkers met extra werk. Wat doet dit met hen?

 

Download de white paper gratis.

Heeft u vragen m.b.t uw verzekering?
Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar.

Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl