Aanpassing voorwaarden annuleringsdekking per 20 maart 2020: laat u voorlichten!

Het coronavirus grijpt wereldwijd steeds meer om zich heen. Steeds meer overheden nemen vergaande maatregelen; van vrijwillige quarantaine en sluiten van horeca en winkels, tot het sluiten van de grenzen. Hoe lang deze situatie nog zal duren is van veel factoren afhankelijk maar laat zich moeilijk voorspellen. De gezondheid van u en de mensen in uw omgeving is voor ons het allerbelangrijkste.

 

Boekt u nu toch een vakantie?
Dan is de kans groot dat deze niet door kan gaan of moet worden afgebroken vanwege het coronavirus. Steeds meer landen stellen een inreisverbod in om verspreiding van het virus tegen te gaan..

 

Reizen geboekt op of na 20 maart 2020
De WHO heeft op 11 maart 2020 het coronavirus als pandemie bestempeld. Als gevolg van de ontwikkelingen hebben diverse verzekeraars besloten hun dekking van doorlopende annuleringsdekking aan te passen. Onderstaand een voorbeeld van de aanpassingen van NH1816.

 

Aanpassing NH1816
De aanpassing in de voorwaarden houdt in dat wij geen annuleringskosten vergoeden wanneer een nieuwe reis, die geboekt is op of ná 20 maart 2020, niet doorgaat of moet worden onderbroken door de gevolgen van het coronavirus en/of het handelen van overheden en andere bevoegde instanties vanwege het coronavirus.

 

Deze wijziging is in onze doorlopende annuleringsverzekeringsvoorwaarden (F-5) (zie https://www.nh1816.nl/polisvoorwaarden) per direct doorgevoerd en daarmee ook direct op uw verzekering toepassing.

 

Reizen geboekt vóór 20 maart 2020
Voor reizen die al geboekt waren vóór 20 maart 2020 blijft de dekking in onze voorwaarden bij een negatief reisadvies onverminderd van kracht.

 

Gaat u binnen acht weken op reis en wilt u de reis annuleren? En heeft u de reis geboekt via een reisorganisatie of vervoersbedrijf? Vraag dan eerst bij deze organisatie of de reis kosteloos kan worden geannuleerd. Dit geldt in ieder geval voor ANVR aangesloten organisaties. Als dat niet kan, of als u vragen heeft over de dekking van uw reis- en annuleringsverzekering neem dan s.v.p. contact op met Leve.

 

Heeft u vragen aangaande bovenstaand bericht, neem dan gerust contact met ons op! Bel 040 21 11 789 of mail naar info@leve.nl