Bedrijven in het mkb schenken maar weinig aandacht aan bestuurdersaansprakelijkheid

Bedrijven in het mkb schenken maar weinig aandacht aan bestuurdersaansprakelijkheid. En verenigingen en stichtingen weten vaak niet eens dat dat risico bestaat. Bestuurders kunnen bovendien denken dat ze goed verzekerd zijn. Jij als adviseur kunt hen wijzen op het aansprakelijkheidsrisico en adviseren over een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

 

Een bestuurder kan fouten maken, slordig zijn, verkeerde inschattingen maken of onjuiste beslissingen nemen. Ook als hij te goeder trouw gehandeld heeft, kan er financiële schade ontstaan. Daarvoor kan hij privé aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van:

  • Onbehoorlijke taakvervulling. Denk aan die hockeyvereniging die een aanbetaling doet voor kunstgrasvelden zonder te onderzoeken of het kunstgrasbedrijf kredietwaardig is. Dan gaat dat bedrijf failliet: weg geld en weg kunstgrasvelden.
  • Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zoals dat schoonmaakbedrijf waarvan bij een faillissement blijkt dat de administratie grote hiaten vertoont.
  • Een onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld dat eetcafé dat goederen is blijven bestellen op krediet, terwijl er een faillissement in zicht was.


Wie kan er aansprakelijk gesteld worden?

Niet alleen de bestuurder die de fout gemaakt heeft, kan aansprakelijk gesteld worden. Het hele bestuur is aansprakelijk voor fouten van een medebestuurder. Ook als zij zelf niets verkeerd gedaan hebben. Dit heet collectieve aansprakelijkheid. Naast bestuurders van bedrijven lopen ook toezichthouders, medebeleidsbepalers, afgetreden functionarissen en vereffenaars een aansprakelijkheidsrisico. En sinds 1 juli 2021 geldt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Daardoor worden bestuurders van verenigingen en stichtingen op dezelfde manier aangesproken als alle andere bestuurders. Maar realiseren zij zich wel dat zij met hun privévermogen kunnen opdraaien voor financiële schade? Dat er dan beslag kan worden gelegd op hun huis, bankrekening en privébezittingen?

 

Uitlooprisico
Een bestuurder die is gestopt met zijn activiteiten, kan geconfronteerd worden met een schadeclaim als er tijdens zijn bestuursperiode een financiële schade is ontstaan die pas later aan het licht komt. Raad jouw relaties daarom bij het aangaan van de polis aan om direct ook de uitloopdekking in te kopen. En niet pas als er een faillissement, fusie of opheffing van de rechtspersoon op handen is. Zij kunnen het op dat moment namelijk in alle hectiek gemakkelijk vergeten om dit (op tijd) te doen. Of het blijkt ineens dat ze die dekking uit eigen zak moeten betalen.

Heeft u vragen m.b.t uw verzekering?
Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar.

Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl