E-Bike: Wel motorrijtuig, geen verplichte WA-verzekering

Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) worden e-bikes beschouwd als motorrijtuig. Toch hoeft daar geen WA-verzekering voor afgesloten te worden. Sinds 1 oktober 2006 geldt namelijk het Besluit vrijstelling van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

 

In dit besluit staat dat fietsen met trapondersteuning ontheven zijn van de wettelijke verzekeringsplicht voor motorrijtuigen.

 

De ontheffing geldt alleen voor fietsen met elektrische trapondersteuning die een maximumsnelheid hebben van 25 kilometer per uur. Voor fietsen die harder kunnen dan 25 kilometer per uur – zoals speedpedelecs – geldt wél een WAM- verzekeringsplicht.

 

Aansprakelijk voor schade als…

Er zijn twee situaties waarbij jouw relatie aansprakelijk gesteld kan worden voor schade door of met een e-bike:

 

  1. Als de eigenaar (jouw relatie) of een van zijn medewerkers met een onverzekerde e-bike schade veroorzaakt, kan de schadelijdende partij aanspraak maken bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Deze zal de schade vervolgens verhalen op de eigenaar van de e-bike (jouw relatie).
  2. Een e-biker wordt beschermd door artikel 185 WVW als zwakke verkeersdeelnemer. Als hij een verkeersfout maakt waardoor er een ongeval ontstaat, is er sprake van een percentage eigen schuld. Dit percentage kan oplopen tot 50%. Het slachtoffer moet in dat geval zijn of haar eigen schade tot 50% zelf vergoeden. Maar ook de schadeclaim voor de e-biker kan hoog oplopen, bijvoorbeeld als er sprake is van ernstig letsel dat inkomensverlies tot gevolg heeft.

 

Aansprakelijkheid verzekeren met AVB

De eigenaar van een e-bike hoeft dus geen WAM-verzekering af te sluiten. Maar hoe wordt het aansprakelijkheidsrisico dan wel verzekerd? Het maakt daarbij uit of de e-bike privé of zakelijk gebruikt wordt.

 

Bij privégebruik vallen e-bikes vaak onder een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Maar een AVP is geen AVB. Voor AVB’s geldt: niet elke maatschappij neemt aansprakelijkheid op in de dekking. Maar er zijn AVB’s die wel een aansprakelijkheidsdekking bieden voor zakelijk gebruikte e-bikes.

 

Overzicht dekkingen volmachtgevers

Als jouw zakelijke relatie e-bikes gebruikt, controleer dan de polisvoorwaarden van de AVB om na te gaan of schade door fietsen met elektrische trapondersteuning verzekerd is. En zoek een oplossing als dat niet zo is. In het onderstaande overzicht zie je hoe onze volmachtgevers binnen de AVB’s omgaan met het aansprakelijkheidsrisico voor e-bikes. Provinciaal en Beurs zijn hier buiten beschouwing gelaten. Tijdelijke verruimingen in de dekking vanwege COVID-19 zijn ook buiten beschouwing gelaten.

*Let op: altijd op aanvraag. Alleen bij de AVB KR voorwaarden die samen met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
* Let op: bovenstaande tabel is onder voorbehoud van wijzigingen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Neem voor vragen contact op met de afdeling acceptatie zakelijk.

 

Denk ook aan de WEGAM-verzekering

Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een adequate verzekering voor zijn personeel (jurisprudentie op art 7:611 BW). Als een medewerker schade of letsel oploopt tijdens een zakelijke rit met de e-bike, kan de werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De werkgever kan zich voor deze schade verzekeren met de WEGAM-verzekering (werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen).

Heeft u vragen n.a.v. bovenstaand bericht of wilt u een risico voorleggen, neem dan gerust contact met ons op! Bel 040 21 11 789 of mail naar info@leve.nl