Een goed opgebouwd personeelsdossier is cruciaal

Een goed opgebouwd personeelsdossier is cruciaal bij het verbreken van een arbeidscontract op basis van disfunctioneren. Sinds de Wet werk en zekerheid toetsen rechters het dossier aan de hand van strikte criteria. Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020, krijgen rechters meer ruimte om een ontbindingsverzoek te beoordelen. Toch blijft een goed opgebouwd personeelsdossier belangrijk.

 

De Wet arbeidsmarkt in balans maakt het mogelijk om meerdere redenen voor ontslag te combineren. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er deels sprake is van disfunctioneren en deels van een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter kan dan toch voldoende reden zien voor ontslag. Het disfunctioneren moet wel nog steeds uit een personeelsdossier blijken. Als het er echt op aankomt, sta je met een goed personeelsdossier een stuk sterker. Houd er wel rekening mee dat de rechter een hogere transitievergoeding kan toekennen als een medewerker op basis van meerdere ontslaggronden wordt ontslagen.

 

Formelere werkrelatie
Uit een klein onderzoek van DAS onder mkb’ers blijkt, dat een groot aantal kleine ondernemers geen personeelsdossier bijhoudt. De meest genoemde reden daarvoor is dat het te veel werk is en niet nodig. Toch raad ik aan om dat wel te doen. Een vrij informele relatie wordt daarmee weliswaar een stuk formeler, maar dit heeft ook voordelen. Zowel de ondernemer als de werknemer kunnen zich gemakkelijker beroepen op vastgelegde afspraken.

Meer weten? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl