Heeft u uw erfenis goed geregeld?

Testament
Een testament is meer dan alleen ‘een laatste wil’. In een testament kunt u er namelijk voor zorgen dat uw vermogen ‘fiscaal vriendelijk’ overgaat op uw erfgenamen. Daarbij kunt ook maatregelen treffen die voorkomen dat u meteen veel belasting moet betalen of dat uw vermogen opgaat aan de eigen bijdrage voor een zorginstelling.

 

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders, ook die met een behoorlijk vermogen, hebben de nalatenschap (nog) niet goed geregeld in het testament.

 

Levenstestament
In een levenstestament (of: volmacht) legt u uw wensen vast voor de situatie waarin u zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen (wilsonbekwaam), bijvoorbeeld als gevolg van dementie of een hersenbloeding.
Met een levenstestament houdt u dus zelf de regie over uw leven, ook als u zelf niet (meer) kunt beslissen. Wat velen niet weten, is dat een levenstestament ook zodanig kan worden ingericht dat de gevolmachtigden (vaak uw partner en/of de kinderen) uw vermogen in veiligheid kunnen brengen voor de eigen bijdrage in de zorg. Het verdient aanbeveling om hier (op tijd!) aandacht aan te geven.

 

Schenken (op papier)
Het is bijna altijd voordelig om het vermogen dat u écht niet meer nodig heeft tijdens leven te schenken aan uw kinderen. U kunt dat natuurlijk doen door echt geld over te maken aan uw kinderen, maar u kunt er ook voor kiezen om op papier te schenken. In feite creëert u dan een schuld aan uw kinderen en wordt u zelf fiscaal “lichter”, hetgeen voordelig is voor de erfbelasting én voor de vermogenstoets in de zorg.

 

Wij adviseren u graag
Het is belangrijk dat u uw zaken op tijd regelt en dat u tijdens uw leven voortdurend in de gaten houdt of gewijzigde omstandigheden aanleiding geven om bepaalde zaken aan te passen. LEVE adviseert u daar graag bij, en daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met Schäfer Notarissen, die vlak bij ons kantoor gevestigd zijn

Heeft u vragen aangaande bovenstaand bericht of een risico willen voorleggen, neem dan gerust contact met ons op! Bel 040 21 11 789 of mail naar info@leve.nl