In welke cybercrime risicoklasse valt jouw onderneming?

Wist je dat meer dan de helft van cyberaanvallen in Nederland is gericht op midden- en kleinbedrijf? Een cyberincident kan grote gevolgen hebben. Toch is digitale veiligheid bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Een groot aantal partijen heeft daarom de handen ineen geslagen met als missie: het mkb weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. Dit heeft geleid tot het Digital Trust Center (DTC):  een initiatief van o.a. het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. DTC draagt met haar informatie, advies en het stimuleren van samenwerkingsverbanden bij aan de digitale veiligheid van jouw organisatie. Ze geeft advies en tools om veilig digitaal te ondernemen. Eén ervan is de Riscoklassenindeling Digitale Veiligheid.

 

Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse (1 t/m 4) je onderneming valt en welke maatregelen er genomen moeten worden om je digitale veiligheid op orde te hebben. Dit model is met name geschikt voor het midden- en kleinbedrijf.

 

Benieuwd in welke risicoklasse jouw onderneming ingedeeld wordt? Doorloop in enkele minuten deze gratis tool en ontvang meteen een handige inventarisatie van beveiligingsmaatregelen.

Meer weten? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl