Invoering Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechts­personen (WBTR) ingevoerd. De nieuwe wet beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken.

 

De aanleiding voor de WBTR is onder meer een reeks van incidenten op het gebied van governance in de semipu­blieke sector. Met de WBTR wordt de taakstelling van bestuurders en commissarissen van verenigingen, coöpe­raties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen en het daarmee verband houdende aansprakelijkheidsregime in de wet vastgelegd en op onderdelen aangescherpt. Zo wordt het voor curatoren eenvoudiger om bestuurders en commissarissen van een niet-commerciële vereniging en stichting met succes aan­sprakelijk te stellen in geval van faillissement.
Daarnaast beoogt de WBTR de regelgeving voor bestuur­ders van rechtspersonen te uniformeren.

 

Hoewel bestuurders en toezichthouders van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen sneller aansprakelijk kunnen zijn bieden alle in Nederland gangbare bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen dekking voor aanspraken die gebaseerd zijn op deze veranderde wetgeving, er is dus geen aanpassing van de verzekering voor nodig.

 

Wel blijft het belangrijk om te kijken of de verzekerde bedragen op polissen nog wel adequaat zijn.

Advies nodig? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl