Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade

Met de val van Kabul is de verwachting dat de dreiging van terroristische aanslagen zal toenemen maar feit is dat sinds 11 september 2001 de dreiging nooit weg is geweest.

 

In Nederland is voor het verzekeren van schade als gevolg van terroristische aanslagen de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade opgericht en wordt op Nederlandse polissen door middel van de NHT clausule het terrorisme risico gedekt. Deze dekking zal echter niet in alle gevallen voldoende zijn.

 

Bij een eventuele claim is er vanuit het NHT 1 miljard euro per jaar beschikbaar. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers boven dat bedrag uit, dan krijgen zij een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is. Verder is het zo dat er per verzekeringnemer per verzekerde locatie maximaal 75 miljoen euro beschikbaar is voor alle deelnemende verzekeraars tezamen ongeacht het aantal afgegeven polissen.

 

Ook is de dekking beperkt tot ingezetenen van Nederland en binnen Nederland gelegen risico’s. Inmiddels zijn er verzekeraars die ook buiten NHT dekking bieden voor terrorisme schade.

Advies nodig? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl