NN: forse stijging langdurig zieken legt nóg meer druk op arbeidsmarkt

Nationale-Nederlanden vreest dat de druk op de arbeidsmarkt nóg verder toeneemt. De verzekeraar baseert zich hierbij op de forse stijging van het aantal langdurig zieke werknemers. Ook maakt NN zich zorgen over de uitvoering van het huidige sociale stelsel.

 

“Corona kleurde de verzuimcijfers al donkerrood. Met de verwachting dat het aantal arbeidsongeschikte werknemerstoeneemt door een oudere beroepsbevolking wordt de druk op die arbeidsmarkt alleen maar groter”, aldus NN.

 

Eerste trendrapport ziekteverzuim

Vandaag verscheen het eerste trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid uit de koker van de Nationale. Hierin zijn alle ontwikkelingen meegenomen op het terrein van ziekteverzuim sinds 2019. Voor wat betreft arbeidsongeschiktheid zijn de cijfers vanaf 2014 bijeengebracht.

 

Werknemers langer in onzekerheid

“Als er niets verandert aan de uitvoering van ons socialezekerheidsstelsel, verwacht ik een verdere vertraging van de sociaal-medische beoordelingen van het UWV”, zegt directeur collectieve inkomensverzekeringen Igno Schings van NN.

 

Krapte op arbeidsmarkt is enorm

De krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment enorm: voor elke 100 werklozen waren er in het eerste kwartaal van 2022 133 vacatures beschikbaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verwachting is dat de krapte voorlopig blijft en dat tegelijkertijd het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikten toeneemt.

 

Fors meer WIA-aavragen

De arbeidsmarkt én de uitvoering van het socialezekerheidsstelsel komen daarmee volgens NN verder onder druk te staan. Vorig jaar was sprake van een recordaantal WIA-aanvragen: 78.590. Het UWV behandelde er vorig jaar 68.000. Schings: “UWV voert jaarlijks steeds meer beoordelingen uit. Het is alleen lang niet genoeg, omdat het aantal aanvragen nóg harder stijgt. Als er niets verandert, verwacht ik een verdere vertraging van de uitvoering van deze sociaal-medische beoordelingen. Dit houdt werknemers langer in onzekerheid, stagneert het verdere re-integratieproces en zorgt voor financiële stress bij werkgevers én werknemers”, verduidelijkt hij.

 

Steviger inzetten op re-integratie

Hij ziet in het steviger inzetten op re-integratie een mogelijke oplossing om de negatieve tendens te keren, maar ook in het voorkomen dat werknemers uitvallen. “Het is steeds belangrijker om alle werknemers op de arbeidsmarkt inzetbaar te houden en ze daarin goed te begeleiden.”

Heeft u vragen m.b.t uw verzekering?
Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar.

Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl