Nog niet alles duidelijk over de Wet arbeidsmarkt in balans

‘Uit vragen die we krijgen van en gesprekken die we voeren met ondernemers, blijkt dat nog niet alles duidelijk is voor ondernemers over de Wet arbeidsmarkt in balans. We zien dat ondernemers nog bepaalde denkfouten maken’, stelt Pascal Besselink, senior arbeidsjurist bij DAS.

 

Denkfout 1 Transitievergoeding
Een van de drie belangrijke denkfouten die gemaakt worden, is dat ondernemers ervan uitgaan dat er een overgangsrecht geldt voor de transitievergoeding bij tijdelijke contracten die aflopen in 2020, maar in 2019 al zijn aangegaan. ‘Als een dienstverband in 2020 door de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. Er is hiervoor geen overgangsregeling’, benadrukt Besselink.

 

Denkfout 2 Oproepkrachten
Met de komst van de nieuwe wet moeten werkgevers oproepkrachten elk jaar een schriftelijk aanbod doen, met een vaste urenomvang, gebaseerd op de gemiddeld gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. Oproepkrachten die op 1 januari 2020 al minimaal 1 jaar in dienst zijn, moet je dus uiterlijk 1 februari 2020 zo’n aanbod doen. Doe je dit niet op tijd? Dan kan de oproepkracht zich hier alsnog op beroepen en ben je als ondernemer met terugwerkende kracht loon over deze uren verschuldigd. ‘Heb je eind 2019 bijvoorbeeld een schriftelijk aanbod gegeven van 15 uur per maand en de werknemer heeft gemiddeld over de laatste 12 maanden 20 uur per maand gewerkt? Dan ontkom je er vanaf 1 januari 2020 niet aan om hem of haar een aanbod te doen voor een vaste urenomvang van 20 uur per week’, legt Pascal Besselink uit.

 

Denkfout 3 Ketenregeling
Een werkgever mag nu maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van maximaal twee jaar. Daarna ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de termijn van twee jaar verruimd naar drie jaar. Een volgende arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever moet een vast contract zijn, tenzij er een tussenperiode van meer dan zes maanden wordt ingelast. Deze onderbreking blijft ongewijzigd.

 

De nieuwe regels voor de ketenregeling hebben op 1 januari 2020 een onmiddellijke werking. Dat betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. De denkfout die ondernemers veel maken is dat de ingangsdatum van het contract het uitgangspunt is, maar dat is de einddatum. Het volgende voorbeeld illustreert dat. • Contract 1: van 1 maart 2018 tot 1 september 2018 • Contract 2: van 1 september 2018 tot 1 september 2019 • Contract 3: van 1 september 2019 tot 1 september 2020 Op 1 maart 2020 zal deze keten de twee jaarstermijn overschrijden. Dit moment ligt echter na 1 januari 2020 waardoor het nieuwe recht op deze keten van toepassing is. Contract 3 eindigt op 1 september 2020 van rechtswege. De totale duur is dan immers nog minder dan drie jaar en er zijn drie contracten gesloten.

Meer weten? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl