Onvoldoende verzekering van onderneming kan bestuurders- aansprakelijkheid opleveren

Op 13 oktober jl. heeft het Gerechtshof Den Bosch een arrest gewezen over de plicht van een bestuurder om te zorgen voor voldoende dekking van de risico’s in verband met de gedreven onderneming. In het arrest is geoordeeld dat de keuze van de bestuurder van een bouwonderneming om de verzekeringspremie niet te betalen, waardoor dekking van de AVB-verzekering is opgeschort, een persoonlijk ernstig verwijt van de bestuurder oplevert voor de ongedekte (overlijdens)schade van een arbeidsongeval. Het betrof een (dak/wand-)beplatingsbedrijf; het ongeval kwam door valgevaar en het niet aangelijnd het dak op gaan.

 

Vergaand oordeel over verzekeringsplicht bestuurder
In deze uitspraak komt het gerechtshof tot het oordeel dat de vennootschap/werkgever verplicht was om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat de vennootschap een gevaarlijk bedrijf exploiteerde. Dat is een opmerkelijke beslissing omdat de Hoge Raad in 2011 oordeelde dat afbakening van de verzekeringsverplichting van de werkgever nodig was met het oog op rechtszekerheid en de strijd met hanteerbaarheid van het recht. Een algemene verzekeringsplicht was in strijd met de strekking van artikel 7:658 BW, aldus de Hoge Raad. Deze arresten staan er wat ons betreft niet aan in de weg dat een rechter in een individueel geval kan oordelen dat er een verzekeringsplicht bestaat voor een bedrijf dat risicovolle/gevaarlijke activiteiten verricht.

Meer weten? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl