Pensioencommunicatie moet intensiever

Levensverzekeraars bespraken deze week in een webinar de resultaten van het jaarlijkse pensioenonderzoek, uitgevoerd door Markteffect. Er werden 500 werknemers met een pensioenregeling bevraagd. De resultaten sluiten aan bij eerdere onderzoeken over pensioen en pensioenbewustzijn van deelnemers. Bij 41% leven zorgen over de eigen pensioensituatie, maar de bekendheid met de mogelijkheden om daar iets aan te doen, is nog altijd matig. Zo is 53% van de werknemers op de hoogte van de keuzes die zij hebben om eerder of later met pensioen te gaan. Iets meer dan een op de drie (35%) weet dat er een mogelijkheid is om bij te sparen.

 

Weinig actie

Van de hoogte van het pensioen hebben veel werknemers geen duidelijk beeld. Driekwart verwacht dat het pensioen inclusief AOW uitkomt op 50% tot 100% van het laatstverdiende loon. Het nabestaandenpensioen is volgens 66% ‘goed geregeld’. De zorgen uiten zich met name in het percentage van slechts 34% dat denkt voldoende pensioen te krijgen. Hoewel meer dan de helft weet dat ze zelf invloed hebben op de hoogte van hun eigen pensioen, onderneemt maar 20% ook daadwerkelijk actie. Die actie bestaat bijvoorbeeld uit zelf bijsparen. Dat doet 11%. Een op de drie vertrouwt op het eigen vermogen om de oudedagsvoorziening te kunnen aanvullen. Een op de vijf ziet vastgoed als deel van het pensioen.

 

Hogere eisen aan voorlichting

Manager pensioen Jan-Albert van Laar van Scildon vindt dat het onderwerp pensioen in de dagelijkse praktijk nog niet de aandacht krijgt die het verdient. “Weinig werknemers beseffen dat zij wekelijks één dag werken voor de financiering van hun pensioen. De verschuiving in de markt naar regelingen op basis van een beschikbare premieregeling maakt het noodzakelijk dat deelnemers periodiek meer aandacht besteden aan hun pensioen.” Hij vindt dat de omschakeling naar beschikbare premieregelingen betekent dat de eisen aan de voorlichting van pensioendeelnemers veel hoger komen te liggen. “Werkgevers zullen eraan moeten wennen dat stabiliteit van kosten door de omschakeling naar vastgestelde bijdrage zal leiden tot meer inspanning waar het gaat om voorlichting aan hun werknemers.”

 

Een kwart raadpleegt pensioenadviseur

Voor iets meer dan een kwart (27%) van de de deelnemers is de pensioenadviseur een bron van pensioeninformatie. Mijnpensioenoverzicht.nl is met 49% het belangrijkste informatiekanaal, gevolgd door de pensioenuitvoerder (46%). Het deelnemersportaal wordt met 29% nog net iets vaker genoemd dan de adviseur en de werkgever (26%). Op het gebied van informatie is er veel behoefte aan rekentools: 70% zou die wel willen gebruiken. Voor 28% zou een tool in combinatie met een adviesgesprek een goede oplossing zijn.

 

Grote verschillen

Scildon wil de pensioencommunicatie na de zomer een zetje geven met de propositie Scildon Pensioen. “Customer journeys zijn een belangrijk onderdeel van het deelnemersportaal om werknemers zo meer te betrekken bij hun pensioenregeling.” Volgens de levensverzekeraar zijn er grote verschillen in hoe verschillende groepen werknemers kennis en interesse hebben in hun pensioen. Dat betreft vooral de kennis en het belang over het onderwerp ‘duurzaamheid’ en pensioen, het inzicht in de nabestaandenregeling binnen het eigen pensioen, de mate waarin periodiek op MijnPensioenoverzicht wordt gekeken en de hoogte van de te bereiken pensioenuitkering ten opzichte van het huidige inkomen.

Heeft u vragen aangaande bovenstaand bericht of een risico willen voorleggen, neem dan gerust contact met ons op! Bel 040 21 11 789 of mail naar info@leve.nl