Risico’s in de horeca

De horecabranche ontwikkelt zich snel. Hierdoor veranderen de risico’s binnen deze branche. Zijn alle risico’s van jouw relatie goed in kaart gebracht? Bijvoorbeeld voor brand in de keuken, diefstal van geld of een ongeluk tijdens werktijd. In deze blog bespreken we risico’s en bijbehorende essentiële verzekeringen voor horecaondernemers!

 

Hete koffie
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is een echte must. Je verzekert hierbij de schade die jouw relatie of de medewerkers aan derden toebrengen.

 

Stel: tijdens het uitserveren stoot iemand uit de bediening per ongeluk een kopje koffie van het dienblad. De hete koffie valt over een klant. De kleding is vies geworden en de klant heeft een brandplek opgelopen waarvoor ze behandeld moet worden. De AVB vergoedt deze schade. Ook de schade die het personeel zelf oploopt tijdens de werkzaamheden.

 

Een ander voorbeeld: horecaondernemers zijn inventief en tijdens de coronaperiode waren ze genoodzaakt op andere manieren omzet te maken. Hierdoor zijn veel restaurants gaan bezorgen. Met de auto, scooter of e-bike. Er zijn nog steeds verzekeraars die schade door een e-bike standaard uitsluiten op de AVB. Zorg ervoor dat de e-bike aangetekend wordt op de polis, veelal wordt hier een vergoeding per fiets voor gevraagd. Want de schade kan aardig oplopen als er tijdens de bezorging schade veroorzaakt wordt.

 

Maaltijdbezorging
Op de meeste auto- en brommerverzekeringen is maaltijdbezorging uitgesloten. Als er incidenteel bezorgd werd tijdens corona, werd er nog wel eens een uitzondering gemaakt. Dat is inmiddels verleden tijd. Wordt de auto of scooter nog steeds gebruikt voor bezorging? Zorg ervoor dat deze hiervoor verzekerd is.

 

Ongeval tijdens bezorging
Ook de werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering (WEGAS) is belangrijk voor horecaondernemers. Het personeel kan namelijk gewond raken bij een ongeval tijdens de bezorging. De WEGAS-verzekering vergoedt de schade van de werknemer door een ongeval tijdens uitoefening van werkzaamheden – in het verkeer of daarbuiten – of tijdens andere activiteiten die met het werk verband houden, zoals bedrijfsuitjes, een personeelsfeest of een cursus.

 

De horeca zit vol met risico’s. Je kunt deze risico’s niet altijd onderbrengen in volmacht. Daarom kijken we voor jou graag verder naar de provinciale of beursmogelijkheden.

 

Brand in de keuken
We begonnen het artikel al met brand in de keuken, dit is helaas een groot risico. Een bedrijfsgebouwenverzekering verzekert het pand tegen schade door brand, bliksem, storm, diefstal et cetera. Een inventaris- of goederenverzekering dekt de kosten voor het aanschaffen van nieuwe inventaris, goederen en voorraad. Een brand in de keuken kan bijvoorbeeld ontstaan door een elektrische installatie die niet goed functioneert of door gemiste keuringen.

 

Verzekeraars eisen voor de acceptatie van een bedrijfsgebouwenverzekering een keuringsrapport conform SCIOS Scope 8 en/of 10:

 • De keuring volgens SCIOS Scope 8 keuring (NEN 3140) is gericht op arbeidsveiligheid. Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de werknemers. Het werken met elektrische installaties moet veilig zijn. Deze keuring aan de elektrische installaties wordt veelal uitgevoerd door een SCIOS Scope 8-bevoegd inspecteur.
 • De keuring volgens SCIOS Scope 10 keuring (NTA 8220) is gericht op de brandveiligheid en het signaleren van brandrisico’s. De keuring beoordeelt elektrisch materieel op brandrisico en moet worden uitgevoerd door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.
 • Een horecaondernemer verbruikt veel energie. Door het installeren van zonnepanelen kan er veel bespaard worden op de energierekening. In sommige gevallen is voor de oplevering van de zonnepanelen een inspectie volgens SCIOS Scope 12 nodig. Deze inspectie brengt de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart.

 

Preventiemaatregelen brand
Soms is een brand in de keuken niet te voorkomen en is het van groot belang een beginnende brand snel te signaleren, te isoleren en effectief te bestrijden met het juiste blusmiddel. Er zijn verschillende soorten branden die ingedeeld zijn in brandklassen. Voor je begint met het blussen van de brand, moet er eerst vastgesteld worden wat er precies brandt, want een brand blus je niet altijd met water.

 • Klasse A:Dit is een brand van vaste stoffen zoals: hout, papier, rubber, meubels, gordijnen.
  Geschikte blusmiddelen: brandslanghaspel, poederblusser, sproeischuimblussers en een blusdeken.
 • Klasse B:Dit is een brand van vloeibare stoffen zoals: benzine, dieselolie, aceton, was.
  Geschikte blusmiddelen: sproeischuimblussers, CO2 blussers of poederblussers.
 • Klasse C:Dit is een brand van gassen zoals: propaan, LPG, aardgas.
  Het beste om een brandklasse C te blussen is om als eerste de gaskraan dicht te draaien, anders is er kans op explosiegevaar.
  Geschikt blusmiddel: poederblusser.
 • Klasse D: Dit is een brand van metaal zoals: aluminium, metaal, magnesium.
  Geschikt blusmiddel: poederblusser geschikt voor brandklasse D, ook wel metaalbrandblussers genoemd.
 • Klasse F:Dit is een brand van (frituur)olie en vetten zoals: bakolie of frituurvet.
  Geschikte blusmiddelen: vetblusser of een sproeischuimblusser dat geschikt is voor brandklasse ABF.

Een tip: een BHV cursus voor het personeel.

 

Toch onverhoopt schade zoals brandschade?
Als door schade de zaak niet open kan, dan lopen de kosten snel op. De vaste lasten gaan gewoon door, denk aan personeelskosten of aan de huur. Een bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten en de winst die normaal gemaakt zou zijn.

 

Ziekte of ongeval
Verzuim van het personeel behoort natuurlijk tot de risico’s in de horeca. Maar zelf kan een eigenaar ook ziek worden. Voor het personeel is een verzuimverzekering een mogelijkheid. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt de eigenaar voor meer inkomenszekerheid. Een collectieve ongevallenverzekering keert uit bij een ongeval van een medewerker.

 

Juridisch conflict?
Een rechtsbijstandverzekering kan handig zijn in het geval met een geschil met een barman. Of bijvoorbeeld in het geval van het niet leveren van bestelde etens- en/of drinkwaren of meubilair. Een rechtsbijstandverzekering geeft dan juridische hulp.

 

Gehackt?
Horecabedrijven zijn een gewild slachtoffer voor cybercriminelen. Weet jouw relatie wat hij moet doen als zijn kassasysteem is gehackt? Of als hij niet meer bij zijn bestelsysteem kan? Cyberverzekeringen hebben naast een verzekeringsoplossing ook diverse preventietools beschikbaar.

Heeft u vragen m.b.t uw verzekering?
Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar.

Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl