Thuis ook AVG compliant werken

Misschien wel het grootste verschil met op kantoor werken, is dat werknemers thuis niet altijd over de juiste hardware beschikken. Zeker wat betreft de beveiliging zal eigen apparatuur van werknemers vaak onderdoen voor bedrijfsapparatuur. Dit probleem is natuurlijk het makkelijkst op te lossen als werkgevers de thuiswerkende werknemers van bedrijfsapparatuur voorziet. Maar ligt dit niet binnen jouw handbereik? Zorg er dan voor dat er een thuiswerkbeleid is opgesteld, waarin de richtlijnen zijn opgenomen, waaraan privéapparatuur moet voldoen.

 

Veilige netwerkverbinding
Net zoals met de eigen apparatuur, zal de eigen netwerkverbinding thuis bij werknemers vaak ook minder goed beveiligd zijn dan op kantoor. Ook dit probleem kan verholpen worden. Namelijk door thuiswerkende werknemers in te laten loggen op de server van de organisatie via een VPN-verbinding. Maak bovendien duidelijk dat openbare netwerken, bijvoorbeeld in hotels of in de trein niet veilig zijn en dat het daarom niet toegestaan is om werkzaamheden voor de organisatie uit te voeren op deze netwerken.

 

Onbeheerd achterlaten van apparatuur
Thuis zal het sneller gebeuren dat een laptop onbeheerd achtergelaten wordt, omdat werknemers zich thuis veilig voelen. Maar juist thuis is de kans groter dat een onbevoegde toegang krijgt tot bedrijfsinformatie die niet voor zijn ogen bedoeld is. Denk aan huisgenoten en partners bijvoorbeeld. Maak werknemers er daarom op attent dat zij hun laptop of computer niet onbeheerd achter moeten laten en in ieder geval moeten vergrendelen wanneer zij deze niet gebruiken. Laat werknemers hun laptop of computer bovendien zo instellen dat deze automatisch vergrendelt, wanneer zij deze niet gebruiken, voor het geval zij onverhoopt vergeten deze zelf te vergrendelen.

 

Sterke wachtwoorden
Het gebruik van sterke en unieke wachtwoorden is van groot belang. Wijs werknemers erop wat sterke wachtwoorden zijn en dat ze die ook op privéapparatuur moeten gebruiken. Ook op privéapparatuur moeten bedrijfsgegevens namelijk goed beveiligd zijn. Inmiddels bestaan er verschillende tools waarmee sterke wachtwoorden gegenereerd kunnen worden en zelfs bewaard.

Heeft u vragen n.a.v. bovenstaand bericht of wilt u een risico voorleggen, neem dan gerust contact met ons op! Bel 040 21 11 789 of mail naar info@leve.nl