Top tien risico’s in Nederland

  1. Cyberaanval / datalek
  2. Tekort aan arbeidskrachten
  3. Onvermogen om talent aan te trekken en te behouden
  4. Schaarste van grondstoffen en stijgende prijzen
  5. Onderbreking van de bedrijfsvoering
  6. Onvermogen om te innoveren en tegemoet te komen aan consumentenbehoeften
  7. Wijzigingen in wet- en regelgeving
  8. Falen van de toeleveringsketen en/of distributie
  9. Verzuim
  10. Economische teruggang en traag herstel

 

Bedrijfscontinuïteit in gevaar

In de Nederlandse top tien van risico’s staan veel uitdagingen die impact hebben op bedrijfscontinuïteit. 70 procent van de toprisico’s heeft daar impact. Denk aan cyber (nummer 1), tekort aan personeel (nummer 2), maar ook schaarste van grondstoffen (nummer 4). De personeelsgerelateerde risico’s (tekort aan arbeidskrachten, onvermogen om talent aantrekken en behouden en verzuim) stijgen het hardst in Nederland en zijn sterk vertegenwoordigd in de top tien.

Heeft u vragen m.b.t uw verzekering?
Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar.

Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl