Wat is een RI&E, oftewel een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf of organisatie in kaart, zodat je aan de slag kunt met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s. Het doel: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Want een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer werkplezier en een hogere productiviteit!

 

Is RI&E voor mij verplicht?

Als je medewerkers in dienst hebt, ben je werkgever en is een RI&E verplicht. Ieder bedrijf met medewerkers hoort een arbobeleid te hebben. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor de basis. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet. Voor het niet hebben van een RI&E kun je direct een boete krijgen. In 2021 wordt er vaker en strenger gecontroleerd door de Inspectie SZW, dus wees op tijd voorbereid. Twijfel je of je een RI&E moet maken, neem dan contact met RIElive op.

 

Wat levert de verplichte RI&E jou op?

Als je actief bezig bent met het verbeteren van de veiligheid,  gezondheid en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers, ben je ook bezig met het verhogen van werkplezier en productiviteit en het verlagen van gezondheidsklachten en verzuim. Het gaat dan niet alleen om klachten die morgen kunnen ontstaan, maar ook over klachten die pas over 20 jaar kunnen optreden. Door je medewerkers te betrekken bij de vraag ‘hoe kunnen we veiliger, gezonder en béter werken?’ draag je bovendien bij aan een gezonde en positieve werkcultuur!

 

Wat vinden werknemers?

Driekwart van de werkenden vindt dat hun werkgever hen onvoldoende beschermt tegen een of meer arbeidsrisico’s. Dat blijkt uit onderzoek dat de FNV hield onder ruim 5600 werkenden. In de top drie van arbeidsrisico’s staan werkdruk, fysieke belasting en klimaat op het werk (tocht, hitte en kou) met stip bovenaan. Bijna de helft van de respondenten heeft last van werkdruk. Zij geven aan dat ze vooral veel en snel moeten werken. Maar ook kan 60 procent van deze werkenden het werktempo (meestal) niet zelf regelen. Tussen 25 en 40 procent is aan het eind van de werkdag uitgeput

 

Covid-19 en de RI&E

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van het COVID-19-virus. Veel branches en bedrijven werken met speciale corona-protocollen. Het is belangrijk om hierbij de link met de RI&E te maken. Maar ook thuiswerken, dat door de maatregelen enorm toegenomen is, vraagt om aandacht. Als er aanpassingen worden doorgevoerd in werkplekken en werkprocessen, heeft dit effecten op de RI&E en het plan van aanpak. Wellicht zijn bepaalde risico’s momenteel verminderd, bijvoorbeeld doordat er minder mensen op de werkplek zijn, of doordat bepaalde werkzaamheden minder worden uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat er nieuwe risico’s ontstaan als gevolg van wijzigingen, bijvoorbeeld doordat medewerkers alleen werken of minder ruimte hebben om te werken.

 

Rielive kan je adviseren en ondersteunen bij het opstellen van een RI&E, het maken van het plan van aanpak en de verplichte toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige.

 

Als je iemand in je bedrijf hebt aangesteld tot preventiemedewerker, kan deze deskundige je ondersteunen bij het maken van een RI&E. Als je een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebt, kunnen deze ook met je meedenken (naast het instemmingsrecht dat zij al hebben). Je kunt natuurlijk ook advies en ondersteuning vragen bij RIElive. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten? Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl