Zonnepanelendeeltjes en opruimingskosten

Het Verbond van Verzekeraars gaf onlangs twee webinars over het opruimen van zonnepanelendeeltjes na een brand. Dat zonnepanelen extra risico’s met zich meebrengen wisten we al, maar het risico van de verspreiding van zonnepaneeldeeltjes is relatief nieuw. De impact kan groot zijn.

 

Verzekeraars maken zich sinds kort zorgen over de verspreiding van zonnepaneeldeeltjes, een relatief nieuw risico. Er zijn zelfs Kamervragen over gesteld, omdat ze een grote impact kunnen hebben op mensen, dieren en de maatschappij.

 

Aanleiding
De aanleiding hiervoor was een brandende loods in Friesland medio 2021. Deze loods was voorzien van meer dan 1500 PV-panelen. Er brak een brand uit waarbij heel veel rookontwikkeling plaatsvond. Er stond ook een stevige wind. De wind bracht de rook tot kilometers ver. Na de brand werden in de wijde omgeving zonnepanelendeeltjes gevonden. Je moet denken aan scherpe stukjes glas. Dit komt doordat de zonnepanelen door de hitte van een brand versplinteren. Deze deeltjes zijn heel licht en laten zich makkelijk meevoeren door de rook en de wind. Ze raken zo eenvoudig verspreid over de omgeving. Deze deeltjes werden tot wel tien kilometer vanaf de schadelocatie teruggevonden.

 

Schade
Meer dan honderd gedupeerden hebben gemeld dat ze zonnepaneeldeeltjes op hun terrein hebben gevonden. Deze deeltjes werden gevonden op landbouwgrond en grasland. De landbouwgrond kon daardoor niet worden bewerkt. De oogst wordt afgekeurd als er scherpe deeltjes in zitten en het is  natuurlijk een risico als dit onverhoopt toch in menselijke of dierlijke voeding terecht komt. Het grasland kon ook niet worden gebruikt. Koeien kunnen er niet grazen omdat de scherpe deeltje gevaarlijk voor hen zijn.

 

Het had ook kunnen gebeuren dat deze scherpe deeltjes terecht komen in speeltuinen of op sportvelden. De kans op persoonlijke schade is dan groot. Een brand op een locatie met veel zonnepanelen kan dus leiden tot meer schade dan alleen aan de eigenaar van het gebouw. En de schade kan ook nog eens persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke gevolgen hebben.

 

Verzekering
De vraag is ook of en welke verzekering dekking biedt voor opruimingskosten bij dergelijke schades. Dat blijkt niet eenvoudig. We lopen de verschillende verzekeringen na:

 

Gebouwenverzekering en opruimingskosten
De meeste gebouwenverzekeringen hebben opruimingskosten meeverzekerd tot standaard 10% van de verzekerde som van het gebouw. Verzekeren tot een hogere limiet is meestal mogelijk, al wordt daar niet vaak voor gekozen.

 

Voorbeeld

Stel dat een gebouw is verzekerd voor €575.000 inclusief zonnepanelen. De opruimingskosten zijn dan verzekerd tot 10% van de verzekerde som, €57.500. Bij het vaststellen van het schadebedrag van de opruimingskosten moet rekening worden gehouden met eigen schade en schade aan andere percelen. Daarnaast geldt dat de schade groter is naarmate er meer zonnepanelen liggen.

  • Meestal zijn alleen de opruimingskosten voor het opruimen op het eigen terrein verzekerd. Soms is er ook dekking voor schade aan omliggende percelen maar niet als de zonnepanelendeeltjes liggen op percelen vijf of tien kilometer verderop.
  • Meestal is de dekking van de opruimingskosten beperkt tot ‘kale’ opruimingskosten. Dus geen schadevergoeding voor kosten zoals onderzoekskosten of bedrijfsschade van de gedupeerde. De bedrijfsschade kan in de papieren lopen als de grond lange tijd niet gebruikt kan worden.
  • Het opruimen van de zonnepanelendeeltjes gebeurt vaak met de hand. Dat komt omdat het erg secuur moet gebeuren. Dat is natuurlijk ook kostenintensief.

 

De opruimingskostendekking op de gebouwenverzekering is dus niet altijd toereikend. Het is een belangrijke taak van de adviseur Schadeverzekeringen zakelijk en particulier om rekening te houden met de situatie van je klant.

 

Milieuschadeverzekering
De milieuschadeverzekering biedt géén dekking, omdat is vereist dat het materiaal verontreinigend is. De overheid stelt nog steeds dat het glas van zonnepanelen niet verontreinigend is. Verzekeraars volgen dit beleid van de overheid. Hier zie je het verschil tussen zonnepanelendeeltjes en bijvoorbeeld diesel die door een lekkage wegstroomt uit een dieseltank op een bedrijfsterrein, of door opgeslagen schadelijke stoffen die in de grond of in het water terecht komen door een brand.

 

Zonnepanelenverzekering
Een zonnepanelenverzekering in de zakelijke markt kent een allriskdekking. Maar de zonnepanelenverzekering dekt alleen schade aan de zonnepanelen zelf, geen schade aan derden. In dit verband biedt deze verzekering dus geen dekking voor de opruimingskosten bij derden.

 

Aansprakelijkheidsverzekering
Het aansprakelijk stellen van de eigenaar van het gebouw is geen eenvoudige oplossing. Want als er een brand ontstaat, is de eigenaar niet per definitie aansprakelijk. Soms zijn de zonnepanelen zelfs geen eigendom van de gebouweneigenaar. Steeds vaker worden daken gehuurd door bijvoorbeeld de energiecoöperatie. En wie dan exact aansprakelijk is, is lastig vast te stellen. Het leidt ongetwijfeld tot complexe en langdurige zaken.

 

Voor het verzekeren van opruimingskosten bestaat op dit moment dus geen sluitende oplossing.

Heeft u vragen m.b.t uw verzekering?
Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar.

Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl